Päkapikk

PÄKAPIKK kahesuunaline keelekümblusrühm (3-4 aastased)

ÕPETAJAD:

ÕPETAJA ABI:

MUUSIKAÕPETAJA:

Kahesuunaline keelekümblus on uus ja värske lähenemine keeleõppes. Keelt ei õpita vaid omandadakse ( nagu oma ema keelt). Lapsed õpivad suhtlema ümbritseva maailmaga kuulates ja jäljendades inimesi, kellega nad on igapäevases kontaktis. Nad arenevad korrates pidevalt uusi helisid, silpe, sõnu ja lõpuks lauseid. Kõigi toetus ja innustus tugevdab lapse soovi jätkata. See metoodika jäljendab loomulikku emakeele omandamise protsessi.

Rühmas on loodud keskkond, mis soodustab kahes keeles õppimist. Siin käivad nii eesti, kui ka vene kodukeelega lapsed, vanuses 3-4 eluaastat. Tänaseks on meie rühmas 13 last 4 eesti ja 9 vene perest.

Pool päeva toimub õppe- ja kasvatustöö ühes keeles, pool päeva teises. Iga päev avastavad lapsed suures maailmas midagi põnevat. Lapsed uurivad ja vaatlevad kõike, mis on meie ümber, joonistavad ja voolivad, tantsivad ja laulavad ning mängivad palju koos. Nii päevast päeva kõike korrates ja keelekeskkonnas viibides saavad lapsed võrdsedlt head oskused nii emakeeles, kui ka teises keeles.