Päkapikk

ÕPETAJAD:

ÕPETAJAABI:

MUUSIKAÕPETAJA:

 

Meie rühmas on loodud keskkond, mis soodustab kahes keeles õppimist. Siin käivad nii eesti, kui ka vene kodukeelega lapsed, vanuses 3 - 4 eluaastat. Lapsed saavad võrdselt head oskused nii emakeeles, kui ka teises keeles. Tänaseks on meie rühmas 16 last, nendest 6 eesti ja 10 vene perest.