EST RUS
 
 
 
 
Tere! Teated Personal Rühmad Õppe-kasvatustegevus Galerii Kontakt
Hoolekogu
Seadusandlus

 

 

 
 
Seadusandlus Prindi

Seadusandlikud aktid, milledest lasteaed oma töös lähtub

»
KOOLIEELSE LASTEASUTUSE RIIKLIK ÕPPEKAVA
»
PEDAGOOGIDE ATESTEERIMISE TINGIMUSED JA KORD
»
PEDAGOOGIDE KVALIFIKATSIOONINÕUDED
»
TERVISEKAITSENÕUDED TOITLUSTAMISELE KOOLIEELSES LASTEASUTUSES JA KOOLIS
»
TÄISKASVANUTE KOOLITUSE SEADUS
»
ÕPETAJATE KOOLITUSE RAAMNÕUDED
»
KOOLIEELSE LASTEASUTUSE SEADUS
»
LAPSEVANEMATE POOLT KAETAVA OSALUSTASU KEHTESTAMINE TAPA VALLA KOOLIEELSETES LASTEASUTUSTES
»
KOOLIEELSESSE LASTEASUTUSSE VASTUVÕTMISE JA SEALT VÄLJAARVAMISE KORD


 
 
Tapa Lasteaed Vikerkaar  * Ülesõidu 3, 45108 Tapa, Lääne-Virumaa  * 327 7700  * vikerkaar@tapa.ee