Sipsik

SIPSIK eesti õppekeelega liitrühm  (2-7 aastastele lastele)  

ÕPETAJAD: 

ÕPETAJAABI:

MUUSIKAÕPETAJA:

 

Meie rühmas toimub õppetöö eesti keeles. Ootame oma rühma nii eesti, kui ka vene perest pärit lapsi.  Toetame iga lapse arengut arvestades tema individuaalsusega. Õppetöö toimub arvestades laste vanust kolmel tasemel: 2-3, 4-5 ja 6-7 ea. Sipsikuid on 20, kooli läheb järgmisel õppeaastal neli last.

Sipsiku rühma lapsed on sõbralikud, naerusuised, seltsivad ja abivalmid. Nad on uudishimulikud uurijad, teatri, spordi ja looduse sõbrad. Sipsikud peavad lugu eesti rahva kommetest, rahvalauludest ja rahvamängudest nad mängiivadnäpumänge ja oskavad liisusalme. Nad osalevad suure huviga vene rahvakalendri üritustel, kus tutvuvad teise kultuuri omapäradega. Lastel on oma loodud reeglid, millest nad kinni peavad. 

 Rohkem infot, pilte ja muud Sipsiku rühma tegemistest näeb Facebook´s:

https://www.facebook.com/people/Sipsik-Vikerkaar/100005196518857

SIPSIK
SIPSIK