Sipsik

SIPSIK eesti õppekeelega liitrühm  (2-7 aastastele lastele), mis töötab assistendi süsteemi alusel 

ÕPETAJA:

ÕPETAJA ASSISTENT:

ÕPETAJAABI:

MUUSIKAÕPETAJA:

 

Meie rühmas toimub õppetöö eesti keeles. Ootame oma rühma nii eesti, kui ka vene peredest pärit lapsi.  Toetame iga lapse arengut arvestades tema individuaalsusega. Õppetöö toimub arvestades laste vanust kolmel tasemel: 2-3, 4-5 ja 6-7 ea. Sipsikuid on 19, kooli läheb järgmisel õppeaastal kaks last.

Sipsiku rühma lapsed on sõbralikud, naerusuised, seltsivad ja abivalmid. Nad on uudishimulikud uurijad, teatri, spordi ja looduse sõbrad. Sipsikud peavad lugu eesti rahva kommetest, rahvalauludest-ja mängudest. Nad osalevad suure huviga vene rahvakalendri üritustel, kus tutvuvad teise kultuuri omapäradega. 

Meie rühma eeliseks on see, et lapsed on eri vanuses. See tuleb igapäevatoimetustes kasuks - väiksemad lapsed õpivad järgides suuri lapsi ning suured omakorda aitavad meelsasti meie rühma tillukesemaid liikmeid.

 Rohkem infot, pilte ja muud Sipsiku rühma tegemistest näeb Facebook´s:

https://www.facebook.com/people/Sipsik-Vikerkaar/100005196518857

SIPSIK
SIPSIK