Dokumendid

»
KOOLIEELSETESSE LASTEASUTUSTESSE LASTE VASTUVÕTU JA SEALT VÄLJAARVAMISE KORD
»
ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
»
HOOLEKOGU MOODUSTAMISE JA TEGUTSEMISE TÖÖKORD
»
TOITLUSTUSTEENUSE OSUTAMISE LEPING
»
MÄÄRUS - koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine
»
PÕHIMÄÄRUS
»
LASTEAED VIKERKAAR KODUKORD
»
LASTEAED VIKERKAAR ARENGUKAVA 2017-2022