Dokumendid

»
KOOLIEELSETESSE LASTEASUTUSTESSE LASTE VASTUVÕTU JA SEALT VÄLJAARVAMISE KORD
»
ARENGUVESTLUSTE LÄBIVIIMISE KORD
»
TAPA LASTEAED VIKERKAAR PÕHIMÄÄRUS
»
TAPA LASTEAED VIKERKAAR ARENGUKAVA 2011-2016
»
TAPA LASTEAED VIKERKAAR KODUKORD
»
HOOLEKOGU MOODUSTAMISE JA TEGUTSEMISE TÖÖKORD
»
TOITLUSTUSTEENUSE OSUTAMISE LEPING
»
MÄÄRUS - koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine